Borgerlighetens sällsamhet

Inom borgerligheten så röstar man ofta på liberala partier som utlovar ekonomisk jämlikhet åt massorna med hjälp av ”trickle down economics”. I verkligheten så har detta dock i regel endast lett till utökad ojämlikhet och att kärnan fortsätter att utnyttja periferin. I dagsläget är det fortsatt västvärlden som utgör kärnan mellan öst-stateterna, Afrika och resterande […]